Záhady

Tvorivosť cez brány smrti

9. dubna 2009 v 9:27Naše 21. storočie nám ponúka trocha iný pohľad na posmrtný život, aký nám poskytovali ešte nedávno nesmelé experimenty prvých bádateľov z minulých storočí či cirkevné dogmy. Je to pohľad nanajvýš prekvapujúci, vo svojej podstate však veľmi logický. Pohľad, ktorý akceptuje ďalšiu "posmrtnú", netelesnú existenciu ľudskej bytosti ako čosi samozrejmé.
ešte donedávna vnímali mnohí informácie "z druhej strany" ako čosi nedôveryhodné, nepreverené, nepodložené, čosi, čo nie je "vedecky dokázané". Státisíce ľudí však zažili, a aj v súčasnosti zažívajú, rôzne druhy kontaktov, preto nepochybujú. Ako sa dočítate, nechýbajú pri tom ani overené dôkazy.

 
 

Reklama